Guia d'entitats del Solsonès

Comprar Libro en papel por 20,85€

Sil?associacionisme és de per si determinant en el devenir de lescomunitats i territoris, aquest és especialment important en unterritori com el Solsonès. La baixa densitat de població i lesmancances associades a l?àmbit rural doten a l?associacionismed?una importància cabdal per a la cohesió i dinamització social,i també per a la oferta de serveis a la població. Així ho demostrala mateixa realitat social de la comarca, ja que el Solsonès comptaamb una gran diversitat i nombre d?entitats associatives (més de150 per una població del voltant de 13.000 habitants). Però malgratla importància que com a recurs és en si mateix, l?associacionismede la comarca del Solsonès topa amb mancances importants, moltesd?elles relacionades amb la divulgació i coordinació entreentitats.AquestaGuia pretén ser una ajuda en la dinamització i enfortiment de lesdinàmiques associatives a la comarca del Solsonès. Juntament amb lacreació del portal electrònic Solsonesviu.info(on també podeu consultar les dades incloses a la Guia), aquestapublicació té per objectiu aportar una eina informativa, bàsica ieficaç, que sigui d?ajuda per a entitats i persones que, senseestar associades, vulguin conèixer més d?aprop la realitatassociativa de la comarca del Solsonès.Visitatambéwww.SOLSONESVIU.infoProjecteFinançat per La Secretaria d?Acció Ciutadana

Quiero publicar un libro Ver mas libros