Una proposta d'intervenció psicopedagògica a secundària

Comprar Libro en papel por 15,99€ Comprar eBook en PDF por 9,99€

Una de les principals dificultats que enfronta el professorat especialista en orientaci?³ educativa ?©s la d'identificar i organitzar les nombroses atribucions i responsabilitats que les successives lleis i decrets educatius han anat assignant a aquest col?·lectiu. Aquest fet, unit a la manca de literatura de refer?¨ncia, fa de l'orientaci?³ educativa una tasca considerablement complexa, si m?©s no fins qu?¨ no s'adquireix una certa experi?¨ncia. Aquesta obra ofereix una visi?³ completa de les funcions que realitza el psicopedagog en un centre d'educaci?³ secund? ria obligat?²ria amb la intenci?³ de servir de guia per a aquests professionals.

Quiero publicar un libro Ver mas libros