Oracle SQL és fàcil!

Comprar Libro en papel por 40,66€ Comprar eBook en PDF por 25€

Aquest libre permet al lector iniciar-se en l'ús de les bases de dades Oracle mitjançant el llenguatge SQL. No s'assumeix cap coneixement previ, tret de nocions generals bàsiques sobre els sistemes operatius.El llibre cobreix des de les consultes més senzilles fins a objectes complexos com vistes i índexs, passant per subconsultes, unions entre taules, funcions d'agrupació, manipulació de les dades, definició de taules i restriccions, entre d'altres.Un llibre que servirà de company de viatge a l'hora d'aprendre SQL i, específicament, Oracle SQL.

Quiero publicar un libro Ver mas libros