A FRAGMENTACIÓN DAS PALABRAS

Comprar Libro en papel por 19,31€ Comprar eBook en PDF por 7€

Este documento creouse coa finalidade de ofrecer ao profesorado unrecurso que lle facilite a su?a tarefa de diagnosticar o nivel inicial ouacadado, polo seu alumnado, na a?rea de lingua. O manual foi disen?adopara traballar con nenos que finalizan 4º ou comenzan 5º nivel deEducacio?n Primaria, pero tame?n ofrece a posibilidade de crear un informeao finalizar ditos ciclos.

Quiero publicar un libro Ver mas libros