QRZASTE TWORY. ART BY QRA. Zbiór prac autorstwa Agnieszki Kurek. A Collection of Works by Agnieszka Kurek

Comprar Libro en papel por 10€ Comprar eBook en PDF por 2,50€

Zbiór prac autorstwa AgnieszkiKurekOkraszony refleksjami zdusz?A Collection of Works by AgnieszkaKurekEmbellished with a few soulful reflectionsWykorzystano teksty poetyckienast?puj?cych autorów: The poetical works of the following authors have beenused within: Wis?awaSzymborska, Halina Po?wiatowska i/ and Henri Michaux (t?umaczenie/ translatedby: David Ball, Maya Peretz, Stanis?aw Bara?czak and Clare Cavanagh)Redakcja, projekt graficzny, wst?p i notka biograficzna ? Marta Maria ChmielowiecEditing, graphic design & layout, foreword and bio by Marta Maria ChmielowiecKRAK?W 2013 BARCELONA

Quiero publicar un libro Ver mas libros