bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES INTERIORS

de JOSE MARIA SEBASTIAN
  • Autor: JOSE MARIA SEBASTIAN
  • N° de páginas: 368
  • Tamaño: 290x210
  • Formato: Paperback / softback
  • isbn: 9788426715623
  • Idioma: español
  • visitas: 11
Desenvolupament del currículum del mòdul professional d'Instal·lacions Elèctriques Interiors corresponent al Cicle Formatiu de Grau Mig d'Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques de la família professional d'Electricitat i Electrònica.@@--@@@@--@@L'objectiu fonamental d'aquest mòdul professional es que els alumnes adquireixin un coneixement teòric i eminenment practic sobre les instal·lacions elèctriques interiors i els diferents elements que les formen, així com dels criteris de calcul i selecció, principalment des del punt de vista del Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió.@@--@@@@--@@El llibre s'ha dividit en onze unitats didàctiques. Cadascuna d'elles esta formada per:@@--@@@@--@@-Part central, on es desenvolupen els diferents conceptes que van acompanyats d'exemples resolts quan cal i activitats per a la seva resolució. @@--@@-El projecte. Teoria sobre com cal presentar un projecte i els documents que el formen. A l'última unitat didactica es mostra en aquest apartat la resolució d'un projecte elèctric d'un edifici destinat a vivendes fent les vegades de conclusió als coneixements adquirits al llarg del curs.@@--@@-Autoavaluació. Exercicis perquè l'alumne comprovi els coneixements adquirits. @@--@@-Practiques de taller. Són unes practiques (en total 49), generalment relacionades amb la teoria explicada a la unitat didactica, per aprendre d'una manera aplicada com cal fer les instal·lacions elèctriques interiors i com conèixer les peculiaritats i precaucions a tenir en compte amb els materials utilitzats. @@--@@@@--@@Pel que fa a l'ordenació dels continguts, les primeres sis unitats didactiques es dediquen a la introducció dels conceptes més basics de l'electrotècnia, l'estudi dels elements i components més importants, els aparells de mesura i processos de mediació, la il·luminació, la prevenció de riscos laborals, les eines emprades i els dispositius de protecció. A partir de la unitat didactica 7 s'inicia l'estudi de les instal·lacions elèctriques interiors pròpiament dit, atenent a les diferents Instruccions Tècniques Complementàries del REBT: la normativa vigent, càlculs de línies, instal·lacions interiors en habitatges i en locals especials i finalment la posada a terra de les mateixes.@@--@@@@--@@Aquest llibre es molt versàtil i es pot utilitzar seguint l'ordre que cada professor estimi convenient, no obstant, recomanem que es comenci per la unitat didactica 1 i així successivament, combinant la teoria i exercicis amb les practiques de taller, ja que hem tingut especial atenció en ordenar els coneixements amb un nivell progressiu de dificultat. @@--@@@@--@@TAULA DE CONTINGUTS@@--@@@@--@@1. Introducció a les instal.lacions elèctriques. Magnituds i circuits.@@--@@2. Materials per a instal.lacions bàsiques.@@--@@3. Instruments de mesura elèctrica.@@--@@4. Luminotècnia.@@--@@5. Prevenció de riscos laborals. Eines.@@--@@6. Protecció de les instal.lacions elèctriques.@@--@@7. Instal.lacions de baixa tensió. Normativa.@@--@@8. Instal.lacions eléctriques en les edificacions.@@--@@9. Instal.lacions interiors d'edificis.@@--@@10. Instal.lacions interiors de locals.@@--@@11. Connexió de terra de les instal.lacions.@@--@@@@--@@
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar