Somni de l'espill. Arxius Ocults 1436td* Volum 2001

Comprar Libro en papel por 15€

"Més enllà de la consciència unidimensional vaig descobrir un diari que no sabia que mai hagués escrit i poc després la vaig conèixer a ella i el seu món de quars multi dimensional. Mai no havia imaginat que les nostres vides, la nostra existència pogués fer re-sorgir dos mons en un mateix temps, en un mateix camí. Jôrian és arquitecta i doctora en Medecina Sogètica i em mostrà un món desconegut i lluminós i molt proper quan la vaig conèixer a ella...quan em vaig conèixer a mi."JôrianLandsbury, arquitecta i doctora en Sogètica, viu confiada en el futurorganitzatiu del món on ha decidit viure. La comoditat i el benestar aconseguitsper la civilització que ella va escollir com a pròpia han fet del seusintegrants uns éssers benvolents i savis, però incapacitats per a concebre elmal endèmic del poder i del control polític. Unacivilització avançada i aliena a l’amenaça política i social que provocarà la imprevistatopada col·lateral amb una nova realitat obligarà la protagonista a prendredecisions i a viure situacions que creia impossibles, periclitades iextingides. La nova descoberta d’aquesta realitat intrusa remourà els fonamentsde tot un món, els d’ella mateixa i els de tots aquells a qui estima. Aquestanova situació crearà molts dubtes en la protagonista, a qui el dilema entre laidea d’abandonar o la de continuar lluitant al costat dels seus companys iamics la mantindrà confosa. No serà fàcil lluitar sola davant un poder externque derrota de manera encoberta el seu planeta adoptiu. Fugir seria la millor,però alhora la més difícil, de totes les decisions. Com podria abandonar elfruit dolç de segles de treball i esforç? Qui abandonaria un amor reencarnatque travessa tots els plànols del temps i de l’espai?

Quiero publicar un libro Ver más libros