PAI del Solsonès. Volum II: Accions

Comprar Libro en papel por 27,31€

El Pla dAcció Integral del Solsonès (dara enendavant PAI) és un recull dels resultats dun any de treball conjuntentre lAssociació lArada i les persones, entitats i institucions quehabiten i donen vida a la comarca del Solsonès.: El projecte ESPAIS. ElPAI no és una carta de favors, sinó un compromís que adquireixen tantla ciutadania com els poders establerts. ?s un pacte decorresponsabilitat on cadascú aporta el que sap i pot, i on el conjuntrep solució a les seves principals necessitats. Tant aquest document com l'esforç de tots aquells que han participat enel projecte ESPAIS,perdent sentit si la reflexió i la proposta noesdevenen en ACCI. Entenem que un món rural més viu no és possiblesense l'acció social col·lectiva. ?s amb aquest objectiu que el PAI espresenta a mode de manual, de manera que tota aquella persona que hodesitji, pugui fer realitat les accions que més li motivin. Ambaquestes mateixes pretensions des de l'Associació l'Arada s'ha tiratendavant el Projecte ACTUA: la implementació participativa del PAI del Solsonès. El PAI del Solsonès recull una síntesi del procés participatiu ESPAIS (Volum 1), prop de 200 accions de desenvolupament local (Volum II) i ja fora del procés participatiu, una diagnosi actualitzada de la comarca del Solsonès (Volum III).

Quiero publicar un libro Ver más libros