No fondo

Comprar Libro en papel por 10,20€ Descargar eBook en PDF

Unmaremoto asulaga A Coruña, polo que toda a poboación se traslada áárea metropolitana, deixando o que antes se coñecía como A Coruñaabandoada; para forzar á pouca xente que se resiste a deixar as súascasas decrétase a zona cero e cancélanse os suministrosenerxéticos. Emporiso, esa pouca xente sobrevive con negociospintorescos que atraen ó turismo cando baixa a marea ou recuperandocousas que quedaron atrapadas na zona asulagada. Dentro deste últimogrupo está Xiana, que aproveita moi ben os recursos que lle ofrece anova situación. Un día que está a caza de clientela tropeza "porcasualidade" con Ramón, un antigo mozo. Ramón é un policíaque está pasando uns días de vacacións na cidade cuns compañeirosde traballo. Convida a Xiana a sentarse á mesa con eles e saca, denovo "por casualidade", o tema da lenda da caixa forte daCaixa Universal. A lenda di que no soto da oficina central da CaixaUniversal, agora asulagada, hai moreas de moreas de billetes áespera de que alguén vaia por eles. Xiana ri deles, di que é unconto para turistas pero Ramón insiste ate que Xiana cae natentación de ir comprobalo.

Quiero publicar un libro Ver más libros