La síndrome de Gauguin

Comprar Libro en papel por 9,90€ Descargar eBook en PDF

EI dia que vaig fer 45 anys em vaigplantejar una pregunta crucial. Vaig voler suposar que em trobavanell mezzo del cammin de la meva vida i, per tant, voliaesbrinar quina direcció em calia prendre dins la selva obscura en laqual estava completament desorientat. La pregunta va ser: ¿Estàsdisposat a continuar la resta dels teus dies com fins ara Vaigmatisar: ¿Et trobes a gust, ets feliç amb la teva vida actual, ocreus que caldria canviar-Ia Admeto que la pregunta en qüestió eraun torpede dirigit a la Iínia de flotació de la meva fràgilestabilitat. Dos mesos després d'aquesta pregunta, fugiadefinitivament de casa, travessava l'Atlàntic i tot se'm capgirava180°.

Quiero publicar un libro Ver más libros