El Mal Home

Comprar Libro en papel por 9,88€ Descargar eBook en PDF por 1,50€

El "Mal Home" és unpoemari en català, que narra en poesia i de forma continua, tractant d'imitar oaconseguir un estil poètic pròxim a la prosa. I narrar les vint-i-quatre horesd'un milicià republicà, que està lluitant al front a primera línea, en la guerra civil, i és capturatper les tropes nacional-catòliques. Així doncs, de manera continua, el protagonista, sempre enprimera persona i veu, va narrant el què succeeix tant fora com dins seu, elsseus records, els seus moments viscuts, i les persones i llocs que formen partdel seu ésser. El milicià per sobre de tot, se sent poeta, amant de lallibertat, de la seva vida, i dels seus, la seva dona, els seus fills, pares iamics. No lluita per cap bandera, personatge, ni color, sols per la llibertatde què en un futur, puguin seguir existint persones lliures, poetes lliures, ipensadors lliures. ?s un cant contra el feixisme, d’algú que no se sent res mésque un mateix.

Quiero publicar un libro Ver más libros