El Refranyer

Comprar Libro en papel por 50€

Per als que creuen que els refranys estan passats de moda, uns perquèdiuen que els majors deixen d’usar-los i altres perquè els joves elsdesconeixen o perquè pertanyen al món rural, cal dir que sónperfectament adaptables a aquest món de la tecnologia. Els refranys sónorganismes vius que s’adapten a la llengua i als temps que travessen;per això el seu valor com referent cultural i com a pont intercultural.El refranyer és una font inesgotable de saviesa. Té un refrany per a cada situació i poques vegades erra.En aquest llibre hi ha una recopilació de més de 22.000 dites irefranys agrupats per temàtiques on fan referència al camp, la natura,l’oratge, les persones, l’amor, l’amistat, les festes, els sants, lesfestivitats, la gastronomia, els llocs... i on teniu l’oportunitat, tanla gent gran per recordar-los, com la gent jove que no ho sap perconèixer-los.I per últim aquest llibre també pretén ésser un recurs didàctic com a eina pedagògica en el món de l’ensenyament

Quiero publicar un libro Ver más libros