E-xcursionismeS 2.0

Comprar Libro en papel por 15,55€ Descargar eBook en PDF por 5€

A casa nostra, l’excursionisme ha tingut una llargahistòria que l’ha dut a ser una de les activitats de lleure més practicadesavui dia. Malgrat això, en el moment d’enfrontar la seva realitat actual trobemgrans mancances i, segurament, força tòpics construïts sobre coneixementsdonats per suposat. ?s possible que la causa de tot plegat es trobi en què elseu estudi s’hagi fet majoritàriament des d’un punt de vista històric i que lesrecerques sobre la situació actual siguin escasses. Segurament això es deu a laimatge històricament construïda del fet excursionista a Catalunya, en la quals’ha vinculat de manera gairebé indestriable excursionisme i nacionalisme.D’altra banda, també podria ser que aquest fet estigués relacionat amb laimatge d’activitat burgesa d’aquesta pràctica, imatge que hauria portatdeterminats historiadors i historiadores, i la universitat en general, adesinteressar-se’n.

Quiero publicar un libro Ver más libros