Exemplo de Programación Didáctica para a Especialidade de Informática

Comprar Libro en papel por 12€ Descargar eBook en PDF por 10€

Oposición de Profesoradopara Ensino en SecundariaCICLO SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACINS INFORM?TICASCURSO 1ºMDULO PROFESIONAL 2:AN?LISE E DESE?O DETALLADO DE APLICACINS INFORM?TICAS DE XESTINAsociado á Unidade de Competencia: REALIZA-LA AN?LISE E O DESE?O DETALLADO DE APLICACINS INFORM?TICAS DE XESTIN.PROGRAMACIN DID?CTICA

Quiero publicar un libro Ver más libros