Exemplo de Programación Didáctica para a Especialidade de Informática

Comprar Libro en papel por 12€ Descargar eBook en PDF por 10€

Oposición de Profesorado para Ensino en SecundariaCICLO SUPERIOR DE DESENVOLVEMENTO DE APLICACI?NS INFORM?TICAS CURSO 1ºM?DULO PROFESIONAL 2:AN?LISE E DESE?O DETALLADO DE APLICACI?NS INFORM?TICAS DE XESTI?NAsociado á Unidade de Competencia: REALIZA-LA AN?LISE E O DESE?O DETALLADO DE APLICACI?NS INFORM?TICAS DE XESTI?N. PROGRAMACI?N DID?CTICA

Quiero publicar un libro Ver más libros