Conceptos básicos en pictogramas I. Contrarios.

Comprar Libro en papel por 15,12€ Descargar eBook en PDF por 3€

Dadas as necesidades atopadas durante varios anos de docencia de materiais publicados en pictogramas e específicos para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, xurdiu este libro, que, mediante o uso de pictogramas, pode axudar a mellorar a motivación e a atención, así coma certas destrezas de expresión oral e escrita. Axuda, así mesmo, a construír conceptos e relacións entre eles, ... Por isto, pretende ser unha axuda para a o inicio na lectoescritura, adquisición de novo vocabulario, comunicación, ... para aqueles pais, nais, mestras, mestres, etc. que teñen nenas ou nenos pequenos. Tamén é moi útil para aqueles familiares ou profesionais que traballan con persoas con necesidades específicas de apoio educativo.

Quiero publicar un libro Ver más libros