Cognoms de Pego (Marina Alta) als segles XVI i XVII.

Comprar Libro en papel por 7,73€ Comprar eBook en PDF por 1,25€

El present estudi és sobre tots els cognoms pegolins del 1533 a 1659 amb la indicació de la quantitat de persones que els porten, així com el seu origen i alguna observació concreta d'alguns cognoms, seguint els Quinque libri de la parròquia de la població que abracen els anys esmentats dalt. Així mateix s'indiquen les diferents variants gràfiques que presenten alguns cognoms i també s'incideix en les observacions sobre els cognoms d’algunes persones i la procedència concreta quan queda explicitat a les partides originals.

Quiero publicar un libro Ver más libros