Amor, hem de parlar

Comprar Libro en papel con solapas por 12€ Comprar eBook en PDF por 10€

Amor,hem de parlarés un recull de vint-i-cinc contes que tenen com a fil conductor lesrelacions humanes. Les narracions són escenes quotidianes en lesquals es barregen estrelles de la música o el cinema com RobertRedford, Richrad Gere, Harrison Ford, Sylvester Stallone, WynonaRyder, Shakira, Mick Jagger o Keith Richards amb personatges normalsi corrents que cada dia ens creuem pel carrer i als quals sovint noprestem atenció com la Laura Tutusaus, la Mònica Graziani, enSadurní Rifé o l’anònima noia del paraigua taronja. Lesrelacions de parella, en totes les seves vessants, ocupen bona partdels textos però també hi podem trobar relacions entre mestres ialumnes, entre companys de feina, companys d’habitació en unhospital, entre germans, amics, coneguts i saludats, entre el clientd’un supermercat i la caixera que sempre l’atén, entre l’editori l’escriptor i entre sogres i gendres. Tot hi cap però amb undenominador comú: malgrat que els homínids fa segles que intentemrelacionar-nos, malgrat que cada generació es pot emmirallar en lesanteriors o en els seus coetanis, seguim tenint poca traça a l’horad’entendre’ns i, en canvi, una facilitat increïble a l’horad’espatllar-ho tot i fer-ne miques fins al punt que lareconciliació es fa impossible.Elto dels contes no sempre és el mateix però la majoria s’afrontenamb sentit de l’humor, ironia i certes dosis de frivolitat. Si ésque n’hi ha, cosa que no sempre succeeix o almenys l’autor nosempre té la voluntat que sigui així, cal buscar el missatge entrelínies i, enmig de situacions còmiques i, a vegades,desconcertants, s’hi amaguen petits esquitxos literaris queconviden a la reflexió, ni que sigui perquè el lector es pot veureretratat en algun dels personatges que protagonitzen les històries.En un altre bloc de textos, el to es torna seriós i reflexiu. No hiha lloc per al sentit de l’humor però sí per a la poca traçaabans esmentada que els humans tenim quan ens relacionem. Són contesque obren la porta als maltractaments o a la decadència de certséssers que, sota una aparença normal, amaguen intencions perverseso pateixen un procés de degeneració moral que els condueix a actuarfora dels límits que una societat amb sentit comú hauria depermetre.Nohi ha cap tret autobiogràfic en els vint-i-cinc contes que formenaquest volum però sí que és veritat que l’autor ha estat molt al’aguait del seu entorn immediat, principal font d’inspiraciód’aquest recull. Personatges coneguts i desconeguts que habiten enel seu paisatge habitual, les seves anades i vingudes, lescircumstàncies que els envolten, sobretot les més anecdòtiques osurrealistes, han estat font d’inspiració per a la majoriad’aquests relats curts. L’expressió que dóna títol al recull,tan utilitzada en la vida real com en el cinema, convida a sentirmales notícies o ens permet intuir que les coses no van tan bé comens pensàvem. No sempre és així. Amor,hem de parlarté moltes sorpreses reservades als seus lectors.

Quiero publicar un libro Ver más libros