Amor, hem de parlar

Comprar Libro en papel con solapas por 12€ Descargar eBook en PDF por 10€

Amor,hem de parlarés un recull de vint-i-cinc contes que tenen com a fil conductor lesrelacions humanes. Les narracions són escenes quotidianes en lesquals es barregen estrelles de la música o el cinema com RobertRedford, Richrad Gere, Harrison Ford, Sylvester Stallone, WynonaRyder, Shakira, Mick Jagger o Keith Richards amb personatges normalsi corrents que cada dia ens creuem pel carrer i als quals sovint noprestem atenció com la Laura Tutusaus, la Mònica Graziani, enSadurní Rifé o lanònima noia del paraigua taronja. Lesrelacions de parella, en totes les seves vessants, ocupen bona partdels textos però també hi podem trobar relacions entre mestres ialumnes, entre companys de feina, companys dhabitació en unhospital, entre germans, amics, coneguts i saludats, entre el clientdun supermercat i la caixera que sempre latén, entre leditori lescriptor i entre sogres i gendres. Tot hi cap però amb undenominador comú: malgrat que els homínids fa segles que intentemrelacionar-nos, malgrat que cada generació es pot emmirallar en lesanteriors o en els seus coetanis, seguim tenint poca traça a lhoradentendrens i, en canvi, una facilitat increïble a lhoradespatllar-ho tot i fer-ne miques fins al punt que lareconciliació es fa impossible.Elto dels contes no sempre és el mateix però la majoria safrontenamb sentit de lhumor, ironia i certes dosis de frivolitat. Si ésque nhi ha, cosa que no sempre succeeix o almenys lautor nosempre té la voluntat que sigui així, cal buscar el missatge entrelínies i, enmig de situacions còmiques i, a vegades,desconcertants, shi amaguen petits esquitxos literaris queconviden a la reflexió, ni que sigui perquè el lector es pot veureretratat en algun dels personatges que protagonitzen les històries.En un altre bloc de textos, el to es torna seriós i reflexiu. No hiha lloc per al sentit de lhumor però sí per a la poca traçaabans esmentada que els humans tenim quan ens relacionem. Són contesque obren la porta als maltractaments o a la decadència de certséssers que, sota una aparença normal, amaguen intencions perverseso pateixen un procés de degeneració moral que els condueix a actuarfora dels límits que una societat amb sentit comú hauria depermetre.Nohi ha cap tret autobiogrfic en els vint-i-cinc contes que formenaquest volum però sí que és veritat que lautor ha estat molt alaguait del seu entorn immediat, principal font dinspiraciódaquest recull. Personatges coneguts i desconeguts que habiten enel seu paisatge habitual, les seves anades i vingudes, lescircumstncies que els envolten, sobretot les més anecdòtiques osurrealistes, han estat font dinspiració per a la majoriadaquests relats curts. Lexpressió que dóna títol al recull,tan utilitzada en la vida real com en el cinema, convida a sentirmales notícies o ens permet intuir que les coses no van tan bé comens pensvem. No sempre és així. Amor,hem de parlarté moltes sorpreses reservades als seus lectors.

Quiero publicar un libro Ver más libros