Me cagho no demo de Anllóns

Comprar Libro en papel por 8,27€ Descargar eBook en PDF

Dianatraballa de asesora de empresas, ten un nivel económico aceptable,non tan bo como lle gustaría, pero aceptable; e, aínda así, gustade aproveitar as cousas que atopa ó lado dos colectores do lixo paradecorar a súa casa. Goza tanto do aforro como do proceso derestauración. Un día atopa unha cadeira de brazos cun estampado quelle chama a atención pero que está desfondada. Xa na casa, comeza adesmontala para limpala e arranxala e descobre que, por debaixo, tenuns versos escritos. Os versos fanlle gracia e sóltaos a mínimaocasión que se lle presenta sen saber que o que está facendo, enrealidade, é desconxurar, é dicir, liberar ó demo de Anllóns.

Quiero publicar un libro Ver más libros