El progrés de les comunicacions a Andorra

Comprar Libro en papel por 12,50€ Descargar eBook en PDF por 5,50€

El llibre relatamoltes de les situacions viscudes a Andorra des dels inicis de lexpansió delsmitjans de transport moderns i de lindustria de lelectricitat ilelectrònica, que van permetre el desenvolupament de les telecomunicacions ide linformtica. Circumstncies que afectaven directament el futur dAndorra ique es van convertir en quelcom transcendent pel desenvolupament econòmic isocial del país.A tall dexemple, descriuentre altres, el conjunt desdeveniments que van empènyer al Consell General ainstaurar lany 1902 les primeres taxes que gravaven a les persones físiques,que havien de pagar en metl·lic 5 pessetes anuals, per contribuir a laconstrucció de les carreteres.També, descriu lalluita jurídica i institucional que iniciava el poble andorr amb elscoprínceps i a nivell internacional per ser reconegut com estat sobir i poderaixí defensar els interessos del país i accedir com qualsevol altre estatEuropeu a les xares postals, a les ones radiofòniques, o la xarxa telefònicainternacional. Situacions quecomportaven que en determinats moments de la història coexistissin tres serveis postals o tres xarxes telefòniques diferents, concretament unaque permetia telefonar a França, una altra que permetia telefonar a Espanya ila xarxa nacional que permetia realitzar les trucades interparroquials.

Quiero publicar un libro Ver más libros