Solituds Immaculades

Comprar Libro en papel con solapas por 23,90€ Descargar eBook en PDF por 9€

La soledat és una de lesmalalties silencioses de la nostra societat.Moltesvegades, les solituds són compartiments tan estancs que per obrir una escletxad’esperança es necessita Déu i ajuda. Altres vegades només es necessita estaren el moment adequat amb l’actitud adequada.Solituds Immaculades és una novel·ladinàmica i entretinguda que ens acosta a moltes realitats inaccessibles queurgentment necessiten ajuda. Tracta la soledat des de distintes perspectives,valorant les dificultats que es donen en les relacions humanes, fent un retratmolt ajustat i fidedigne de la nostra societat.

Quiero publicar un libro Ver más libros