Un poema per a cada ocasió. Proposta educativa de poesies per a escolars.

Comprar Libro en papel por 17,50€

L'infant comença des de la més tendra edat, ja en el jardí d'infància, adesenvolupar el llenguatge oral que serà el seu vehicle per un futuraprenentatge del llenguatge escrit. Aquest llenguatge oral es practica al'escola i s'inicia a la llar d'infants amb l'ús d'un vocabulari familiar quemica en mica aniran ampliant, així com tot un seguit de cançons, dites, poemesque els nens aniran vocalitzant, entonant i memoritzant-ne el contingut. Des de petits, els nens han de desenvolupar el gust pelllenguatge poètic, que no és res més que un altre recurs del llenguatge oral iescrit. I per què Doncs, senzillament, perquè respon als objectius bàsics delllenguatge: Saber-se comunicar, despertar l'interès i desenvolupar la creativitat literària en els infants, i conèixer la seva cultura per familiaritzar-se amb els signes d'identitat propis de Catalunya.En aquest llibre es presenta un primer recull de poemes amb caràcter didàctic i pedagògic amb l'objectiu de convertir-se en una guia útil ipràctica per a tots els mestres.

Quiero publicar un libro Ver más libros