Una proposta d'intervenció psicopedagògica a secundària

Comprar Libro en papel por 15,99€ Descargar eBook en PDF por 9,99€

Una de les principals dificultats que enfronta el professorat especialista en orientació educativaés la d'identificar i organitzar les nombroses atribucions i responsabilitats que les successives lleis i decrets educatius han anat assignant a aquest col·lectiu. Aquest fet, unit a la manca de literatura de referència, fa de l'orientació educativa una tasca considerablement complexa, si més no fins què no s'adquireix una certa experiència. Aquesta obra ofereix una visió completa de les funcions que realitza el psicopedagog en un centre d'educació secundària obligatòria amb la intenció de servir de guia per a aquests professionals.

Quiero publicar un libro Ver más libros