LA PEDRA OCULTA

Comprar Libro en papel por 20,95€ Descargar eBook en PDF por 5€

L’?nima és unaadolescent que es desperta de forma estranya en un espai desconegut. A poc apoc va prenent consciència, i arriba a la conclusió de que ha estat agredida itancada en una espècie de tomba, en algun punt de la muntanya de Montserrat.Mentre intentarecuperar els seus records, també haurà de trobar la manera de sortir d’aquell lloc i posar-se en contacte amb l’exterior.Aviat s’adonarà quenomés la seva pròpia voluntat l’ajudarà a trobar respostes, quan se li obri unmón màgic que la transportarà a través del temps, a la pròpia muntanya.La protagonista,aleshores, tindrà l’oportunitat d’obrir portes que la conduiran a conèixer elspersonatges, les llegendes i alguns grans moments de la nostra història. Perònomés arribarà a assolir les seves pròpies necessitats quan ajudi a resoldretot allò que aquells personatges van deixar pendent, quan eren vius,. Per aaixò s’haurà d’enfrontar a les seves pors i conduir-se amb generositat ivalentia, a través duna aventura plena d’enigmes, perills, màgia i una micad’humor.La novel•la ensexposa grans moments de la culturacatalana vinculats amb Montserrat, des de la visió privilegiada d’uns ullsjoves que són testimoni directe de les arrels que han fonamentat la nostrahistòria.

Quiero publicar un libro Ver más libros