Quadern de Reforç. Coneixement del Medi. 3r Curs.

Comprar Libro en papel por 12,75€ Descargar eBook en PDF por 3,75€

Cuaderno de refuerzo para la asignatura de "Coneiximent del Medi" en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Asignatura obligatoria en lengua valenciana y que presenta muchas dificultades para los alumnos de dicho nivel.El cuaderno de refuerzo contempla ejercicios sobre todas las temáticas que se abordan en los libros de texto de dicha asignatura:Els animalsCaracterístiques dels animalsPer la forma de nàixier, per la forma de menjar, per la seua morfologiaTipus d’essers viusDiferències segons les seues conductes.Parts d’una planta.Les parts fonametals de les plantes.Localització de les diferents parts de les plantes.Flors i llavors.El cos humà.Ossos i músculs.Mesurant el temps.Els moviments de la Terra, el Sol i la lluna.Traslació i rotació: els anys i els dies.Botiga, hipermercat, tipus de productes, mercaderias i botiges intervinents.El turisme i el temps d’oci.Tipus de turisme. Treballs relacionats amb el turisme i el temps d’oci

Quiero publicar un libro Ver más libros