El Lector de Núvols

Comprar Libro en papel por 12,95€

El Lector deNúvols és unahistòria dabsorcions. Dalt un terrat d'un edifici vell senseascensor, on cap dels veïns, ja grans, hi puja a estendre la roba, esrefugia el nostre personatge sense papers. Viu dins una caseta al terrat,envoltat per la polifonia dilles desterrades, on tan sols shi pot accedir peresglaons costeruts. Un dia hi puja una noia a estendrela roba. La trobada queda reflexada en els núvols. Ells són eltraç i leco que ens expliquen de manera inconstant llurs narratives. Lacte del text que porta tots el textos; que porta el dret désser de laire ia escriure (escoltar) els indrets (sorolls) del món. Els poemes són un teixitde carrers, històries i escuma dones: els núvols.

Quiero publicar un libro Ver más libros