ICT I - Transmisión de ondas e identificación de elementos

Comprar Libro en papel por 12€ Descargar eBook en PDF por 3€

Este libro adicado as Infraestructuras Comúns de Telecomunicación está estructurado en unidades didácticas, moi útilies para a práctica docente de modulos de formación profesional de Electricidade e Electrónica. Neste primeiro libro trátanse as unidades relacionadas coas normativas sabre ICT, as transmisión de sinais analóxicos e dixitais, a identificación de compoñentes e por último o uso do medidor de campo.

Quiero publicar un libro Ver más libros