Incipit 2012 (Català - Castellà)

Comprar Libro en papel con solapas por 15,45€ Descargar eBook en PDF

Catalá?ncipit: primer mot que encapçala i identificauna obra, especialment en els llibres antics. Fórmula que indica el començamentd’un text.Aquest llibre recull els contes de l’alumnat del curs virtual Narrativade l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, produïts durant el curs2011-2012. ?s elfruit d'un any de treball i evolució en l'aprenentatge de les tècniques narrativesque s'imparteixen en el curs. Són 354 pàgines que contenen 87 contes, tant encatalà com en castellà.L’Escola d’Escriptura de l’AteneuBarcelonès té com a finalitat l’ensenyament de les arts i els oficis de la paraula i s’adreça a aquelles persones amants de la llengua i la literaturaque vulguin convertir la seva passióen un ofici –bé el d’escriptor, bé el de professional del món editorial– oaprofundir en el plaer de la lectura i l’escriptura.Castellano?ncipit:primera palabra que encabeza e identifica una obra, especialmente en los librosantiguos. Fórmula que indica el comienzo de un texto. Este libro recoge loscuentos del alumnado del curso virtual Narrativa de la Escola d’Escriptura delAteneu Barcelonès, producidos durante el curso 2011-2012. Es el fruto de un añode trabajo y evolución en el aprendizaje de las técnicas narrativas que seimparten en el curso. Son 354 páginas que contienen 87 cuentos, tanto encastellano como en catalán.La Escola d’Escriptura del Ateneu Barcelonèstiene como finalidad la enseñanza de las artes y los oficios de la palabray está pensada para aquellas personas amantes de la lengua y la litera-tura quequieran convertir su pasión en un oficio —ya sea el de escritor o el deprofesional del mundo editorial— o profundizar en el placer de la lectura y laescritura

Quiero publicar un libro Ver más libros