Guía de información nutricional e bos hábitos de elaboración

Comprar Libro en papel por 19,89€ Descargar eBook en PDF por 5€

Pontedas Donas nace no ano 2008 co claro obxectivo de dar servizo de nutrición a unsector da poboación especialmente sensible: os nenos. A alimentación naprimeira infancia é fundamental no desenvolvemento e, por ese motivo,esixímonos dar cada día a máxima calidade no noso servizo: escollendo asmellores materias primas, coidando con celo o proceso de elaboración,garantindo a sanidade e esforzándonos por cubrir sempre as necesidades dosnosos consumidores.Estaguía foi pensada, non só para os cociñeiros e cociñeiras que traballanincansablemente con nós para acadar eses obxectivos, senon para todas asfamilias, os equipos de educación, os consumidores e todas aquelas persoasconscientes de que a nutrición é un pilar fundamental na nosa saúde e benestar.Portodo isto, temos a esperanza de que esta pequena guía sirva de axuda na labordiaria da alimentación.

Quiero publicar un libro Ver más libros