A GRAMÁTICA GALEGA. Gramática básica en síntese.

Comprar Libro en papel por 12€ Descargar eBook en PDF por 3€

A principal pretensión desta gramática é que todos os que se acheguen a ela, teñan ou non coñecementos previos, aprendan os aspectos gramaticais básicos do galego. Por iso a redacción dos temas vai ser moi simple e esquemática, con múltiples exemplos e cadros. Farase fincapé naqueles aspectos que sexan diferentes no galego respecto do castelán e nos cambios acontecidos despois da publicación das últimas Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, aprobadas pola Real Academia Galega no ano 2003. Así mesmo, queremos que sirva como manual para alumnos de bacharelato, da universidade ou para as persoas que estean preparando probas Celga, de acceso á universidade ou calquera outro tipo de exame de coñecemento do idioma.

Quiero publicar un libro Ver más libros