L'ensenyament de l'Església a la ciutat de Barcelona. Directori estadístic

Comprar Libro en papel por 32,50€ Descargar eBook en PDF por 5€

ManuelGarcía Gargallo (Barcelona, 1973) és llicenciat i doctor enHistòria Contemporània per la Universitat de Barcelona (UB). En laseva tesi doctoral, llegida el 2002, va compilar i sintetitzar total'activitat educativa de l'església catòlica a Barcelona des delsegle XVI fins l'actualitat fent un inventari de tots dels seuscentres d'ensenyament, obtenint tant una radiografia de lescomunitats religioses que s'hi han dedicat com la seva distribucióper la ciutat. El treball acaba amb un apèndix estadísticcomparatiu amb l'Estat que contextualitza el paper clau d'aquestestament a Barcelona

Quiero publicar un libro Ver más libros