Abarrak

Comprar Libro en papel por 9€

Ona emen, Abarrakdeitu dautsedan irakuragaitxu oneik. Egurgiñan sartu naz ni gure euzkeraederraren oyanian. Bertan ain ugari dagozan zugatz enbor-lodidunak eta eurenesanga ta adar andijak ebagi ta gertatu ta ekartia ixango zan nire atsegiñikandijena; baña ezin, orretarako biarrak dira ba beso sendua ta azkora andizorrotza. Nire besua taazkorea, barriz, bata makala ta bestia zorbatzik bakua dira.Lan ori eziñik, zerbait orraitiñoegin gura ta, egur meiari, abarrari, ekin dautsot, eta besarkada auxe gertau taekarri dot. Al ixan dodana.

Quiero publicar un libro Ver más libros