Polo menos, un litro de auga bendita - Por lo menos, un litro de agua bendita - At least, a litre of holy water

Comprar Libro en papel por 7,44€ Descargar eBook en PDF

Candoche toca nun sorteo do Facebook unha finde nunha casa de turismorural, non esperas que esa casa estea á volta da curva da alcaciamimosa contra a que afuciña unha famosa xornalista do corazón, ninter que negociar ca Santa Compaña, nin sequera coñecer a un ricoguapo... ben, igual isto si.Cuandote toca en un sorteo del Facebook un fin de semana en una casa deturismo rural, no esperas que esa casa esté a la vuelta de la curvade la acacia mimosa contra la que choca una famosa periodista delcorazón, ni tener que negociar con la Santa Compaña, ni siquieraconocer a un rico guapo... bueno, igual esto sí.Whenyou win in a Facebook promotion a weekend at a rural guest house, youdon't expect that house to be around the bend of the acacia a famoustabloid journalist bumps into, or haggling with the Santa Compaña,not even meet a handsome rich... well, this maybe you do.

Quiero publicar un libro Ver más libros