Estribots a Sant Agustí

Comprar Libro en papel por 7,40€ Descargar eBook en PDF

L’any 2010 es va convocar el pri­mer Concursd’Estribots de Sant Agustí. Es fixà com a termini per a la presentaciód’estribots el dia de la festa del poble: el dia de Sant Agustí ―el 28d’agost―. Tres dones i tres homes de Sant Agustí o estretament vinculatsamb el poble, de diferents edats i proce­dències, cada u pel seu compte, elsvaren llegir sense saber, evident­ment, qui els havia escrit i els varenpuntuar de 0 a 3 segons la pròpia manera d’apreciar la qualitat d’un estribot.Una vegada reunits els re­sultats vàrem donar a conèixer públicament (a canCurt i en el tauler d’anuncis del poble) l’autoria dels estribots presentats ila puntuació obtenguda sobre un màxim de 18 punts possibles. Com a recompensa honorífica, els estribots més valorats varenser lle­gits i cantats pels al·lots i al·lotes que aprenien cant pagès en elpoble, a la xacota pagesa de Nadal del mateix any. En vista de l’acollida queva tenir el projecte s’ha repetit durant cinc anys, amb un nou jurat a cada concurs. Ara, amb la publicació d’aquest recull, es posa a l’abastde tothom un record d’aquesta activitat del nostre poble i la memòria escritadels estribots més interessants.

Quiero publicar un libro Ver más libros