Trilogia del Matagossos: guerra i postguerra a l'Alt Congost (tres llibres en un pac)

Comprar Libro en papel por 40€

Trilogia sobre la guerra civil i la postguerra a l'alt Congost, amb especial referència a la figura del Matagossos. El conjunt est format per tres llibres:Enel primer -La guerra oblidada a l'Alt Congost, 1936-1950-es recull la història general des de 1936 fins a finals delsanys quaranta, resseguint els principals fets que varen tenir lloc ala rereguarda, es fa èmfasi especial en el fenomen dels amagats i enl'ocupació militar per fer front als maquis que va tenir lloc durantels anys quaranta. Elsegon volum duu per títol Matagossos. Història d'un rebela l'Alt Congost, i est dedicata fer la biografia de PereSerra i Pou, nascut a Aiguafreda, membre del comitè revolucionari del'Abella i assassí confés de tres persones. En Matagossos va tenyirde vermell la història d'Aiguafreda i Sant Martí de Centelles ambatemptats amb bomba i a m armada fins que l'any 1947 va morir amans de la Gurdia Civil. Finalment,La guerra de silencisrecull totes aquestes informacions per fer-ne una versió novel·ladaen què la Laura -una jove estudiant d'història- ha d'analitzaraquests fets i fer-ne unatesi doctoral, això si abans aconsegueix sobreviure.

Quiero publicar un libro Ver más libros