El conte de l'espurneta del Sol: Un viatge d'aventura a la Terra (Primera Part)

Comprar Libro en papel por 15€ Comprar eBook en PDF por 2€

Cartaal lector Elconte de l’espurneta del Sol: un viatge d’aventura a la Terra està adreçat alsmeus preferits lectors i lectores, des de nens i nenes fins als adolescents mésmadurs, quan encara pot quedar alguna gota de memòria d’estat natural de la infància.?s apte per a totes les edats; sobretot per a la gent creativa i imaginativa, otal vegada per als filòsofs o els savis. Utilitzaré el llenguatge del grup méspetit, el dels nens, ja que la resta ho pot entendre (si s’esforça una mica);però, per als nens, entendre els adults, o el llenguatge d’un professional o d’uncientífic, potser sigui més complicat. Així, doncs, ho faré amb un conte, amb un llenguatge una mica méscomprensible i senzill, que també és més ric en imaginació i en creativitat, iper això, en alguns aspectes, més competent. Quines coses són reals i quinessón fruit de la imaginació, us ho deixo al vostre criteri, ja que de vegadesles veritats semblaran poc reals (hi trobareu aquí unes històries que us podensorprendre) i les inventades semblaran realitat. Qui ho sap? De tant en tant,els escriptors inventen coses en els seus llibres, com per exemple un robot, idesprés els enginyers o els científics els fabriquen en el món material, iaixí, les idees creatives obren el camí per als inventors de tota mena. Esperemque aquestes criatures artificials siguin de bona natura i utilitat, encara queés bastant difícil preveure totes les finalitats que poden haver-hi.Sembla que m’he oblidat d’anomenarla categoria de la gent adulta “normal”; és a dir, la majoria dels que ja nocreuen en contes i deprecien el món dels fills i pensen que aquestes coses són infantilsi innecessàries, creient que el seu món, creat per la societat existent o perla moda temporal, té unes prioritats diferents. A ells no puc dir-les res, peròno descarto que tinguin remei. Qualsevol dia poden experimentar un sentimentd’enyorança de l’estat innat, quan eren petits i no tenien les preocupacions dela vida diària adulta... Sempre pot haver-hi un moment d’aquests. I és bo quehi sigui... Només demanaria un favor a aquests adults que són molt “adults”: siels vostres fills us fan una pregunta, almenys escolteu-los amb l’atencióadequada i responeu des del respecte. Ells tenen dret a gaudir de les seves pròpiesvisions sobre el món.Resumint, aquest llibre és unconte que recull fets de la vida real i coneixements científics, una mica acoloritsper la fantasia o la imaginació creativa, que també reflecteix una de lesrealitats de la ment i que predisposa al desenvolupament del pensament creatiui a no prendre els fets amb una única interpretació. I per això és molt recomanableper als pares, per als mestres i per als educadors. ?s ideal per a totes lespersones amb ments inquietes, curioses per saber, com són els savis petits, elsquals solen ser ignorats pels adults a causa de les seves presses diàries.També aquest llibre és ideal per als adults “infantils”, ja que no és undefecte o immaduresa fer interpretacions i presumir en la seva llestesa, sinóque és un do, un do que assenyala la capacitat innata de creació i de justíciaveritable intacta. ?s un do molt gran. Feliciteu-vos si el teniu!Per aquells que han triat aquestllibre per llegir, us desitjo Bon Viatge! Espero que hi gaudiu molt i pugueuveure la vostra vida a la Terra des de l’espai i tenir així una visió global deles coses que hi succeeixen. Per a les ments més inquietes i curioses, podeuenviar les vostres preguntes, dubtes, opinions i comentaris (si voleu, poseu elvostre nom inventat). I si els comentaris o les qüestions són interessants ogracioses, sortiran en la propera part de l’aventura. L’autora delconte,La Pobla deClaramunt (Catalunya), 25 de desembre 2010

Quiero publicar un libro Ver más libros