EL PERSONALISME

Comprar Libro en papel por 10€ Descargar eBook en PDF

EmmanuelMounier, (1905-1950), va publicar Elpersonalisme l’any 1949, i si avui elseu pensament és viuide plena actualitat, es deu al fet que va entendre lavidacom a compromís i la va dedicar a lluitar contralesincoherències del seu temps. Va ser una personahonrada,honesta, humil i sincera, un místic i alhoraunprofeta, si és que és possible no ser al mateixtempsmístic i profeta, vivint una existència cristianasenseingenuïtats ni temors. En la seva maduresaintel∙lectualMounier va publicar Liberté sousconditions(1947);Introduction aux existentialismes i Qu’est-ce que lepersonnalisme(1947);La petite peur du XX siècle (1948) i la sevaobraprincipal, Le personnalisme (1949).

Quiero publicar un libro Ver más libros