Vall d'Assua

Comprar Libro en papel por 19,40€ Descargar eBook en PDF por 1€

Vall d’Assua ¿T’interessa el món, Espanya, Catalunya i les altresregions pallareses? ¿O t’interessa simplement l’home, vingui d’on vingui? En aquest cas ¿L’acceptes amb tots elsseus defectes o vols ser un mirall de la perfecció del nostre altar: Montsent,Montorroio i les Crestes de la Mainera? Que la solució de les valls del Pallars no és la globalització és obvi.La resta de les microrregions del globus, excepte les places financeres, elsparadisos fiscals i els pols de recerca i de dinamització, obeeixen al mateixaxioma.Aquestes questions i moltes més han portat Josep Capdevila a estudiaramb ambició els models econòmics que podrien eixugar els planys de tots elsracons de la Terrasense excepció. Ell es queixa de la bipolaritat egoista dels comportamentshumans: els dirigents s’enriqueixen i col·loquen els fills sense vergonya,governin les esquerres o les dretes. Y la gran massa popular no té mai força depressió operativa (sobre tot quan els sindicats no funcionen). Al contrari,sempre surt perdent, de vegades per bova i despreocupada. Y moltes vegades siens ensenyen quelcom, ens enfadem.Els paradigmes teòrics s’esgoten uns darrere els altres, les religionsabsorbeixen també el desencant popular,..., i ja és hora que a cada racó escomenci a respectar i promoure lo que tant generosamentli han legat. En aquest sentit el missatge d’aquest llibre ha cremat etapesi s’individualitza explorant les potencialitats materials i humanes quecustodien les nostres conques: des de l’herba que creix mansament per les vallsi muntanyes fins a les carícies dels vents i les imaginacions humanes méscordialment poètiques. Tot dins d’un NOI en difícil construcció.Tot ben considerat, Capdevila es veu obligat a invitar a tots els sershumans cap a dimensions amoroses més altruistes i aplicades: l’altruismesuggereix germanó i ser aplicat comporta més immediats i necessaris beneficis.L’important té de ser el progrés comú,el qual en principi no és possible sinó dins d’espais reduïts i equilibrats, onla versió original de qualsevol malabarisme, per petit que sigui, es filtre perles esclenches de les portes. Però ara manen els desequilibris.Si aconseguim els desenvolupaments puntillistics adequats, amb menysfuncionaris, menys transport i menys contaminació, podrem establir controlsmenys mafiosos i proposar esquemes cooperatius internacionals menys degolladorsd’ignorants i de descuidats. Doncs, a mes llarg termini, gracies a les novestransparències i mitjançà els codis penals més rigorosos, podrem construirllaços d’harmonies humanes maivistes.

Quiero publicar un libro Ver más libros