MANIFEST AL SERVEI DEL PERSONALISME

Comprar Libro en papel por 9€ Descargar eBook en PDF

Mounierdedica als joves el Manifest al serveidel personalisme perquè serveixi debase a la seva potència d'acció i d'inventiva. El fonament delmanifest és la llibertat de la persona i la seva capacitat d’amor,el rebuig del confort i la seguretat per entrar en un camíd’aventura, de risc i d’inseguretat. Això ja dóna idea de laperspectiva de futur des de la qual enfoca la seva visió de lapersona i del Personalisme.

Quiero publicar un libro Ver más libros