Senyor, què vols que faci?

Comprar Libro en papel con solapas por 13,80€ Descargar eBook en PDF por 5€

Després de considerar lesrepetides vegades que, de diferents maneres, acostumem a fer referència a lavoluntat de Déu, l’autor arriba a la conclusió de que la voluntat de Déu no ésquelcom que sigui inescrutable i del que no tenim una idea cabal, tampoc és lamanifestació o el que ens passa com a conseqüència de les nostres decisions. Lavoluntat de Déu és el que ell té pensat per a cada moment de l’existència decadascú de nosaltres, deixant a la lliure decisió dels individus el seguir-ho oprendre decisions diferents que ell respectarà.Aquesta voluntat la coneixemperquè es manifesta dins del nostre interior (consciència) com un ressò del queEll ens indica. També la copsem al viure situacions en les que no hem tingutcap participació i dins les quals trobem la seva voluntat. Finalment, trobemque la Paraula de Déu que està escrita a la Bíblia, també ens manifesta què ésel que Déu vol de nosaltres.Per aquest motiu l’autor ha cercatles frases en les que apareixen els desitjos o la voluntat expressada ambfrases, el temps verbals de les quals està en imperatiu, per tal de copsard’una manera fefaent el que Ell va mostrar i declarar que era la seva voluntat.Començant pel principi delsevangelis segons l’ordre en el que apareixen en la Bíblia, l’autor ha trobat alvoltant d’uns 191 episodis que en fan referència (relatats en unes 316 cites sitenim en compte les concordances). Per tal d’afavorir la seva comprensió, haagrupat tot aquest material en 29 voluntats concretes i, per poder afinar almàxim, amb el perill que tenen les generalitzacions o les reduccions, les ha especificaten set categories. D’aquesta manera, a la pregunta Quina és la voluntatexpressada per Déu? podem respondre:Déu vol que l’estimem i visquem en ell,essent els seus testimonisQue la nostra relació amb ell sigui defe i confiançaQue la nostra actitud respongui a l’amorque ens va mostrarQue la nostra vida espiritual neixi dela gratuïtat dels dons de l’Esperit Sant, vivint l’amor, la veritat, lajustícia i la pauQue la relació entre nosaltres esfonamenti en el servei, el perdó i l’amorQue visquem en comunitatQue no es malbarati res del que ens hadonat El llibre, prologat per Mons.Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, està estructurat en noucapítols, set dels quals corresponen a cadascuna de les voluntats de Déu, amb unaintroducció i una conclusió final.

Quiero publicar un libro Ver más libros