GERMINALS. Inspirats per Txèkhov, Cheever i Carver

Descargar eBook en PDF

La veu deles paraules dóna nom a la producció literària dels diferents alumnes que participenen el taller d’escriptura de la Fina Ginesta que organitza la xarxa deBiblioteques de Terrassa.La primeravegada que La veu de les paraules es presenta en públic és l’any 2012. Ho fa através del blog de les Biblioteques Públiques de Terrassa.Enguany, lespersones integrants al taller d’escriptura ens hem animat a publicar lesnostres produccions en un format més sòlid i accesible. Vam triar un filconductor, en aquests cas, la lectura Txèkhov , Cheever i Carver. Aquests textsnomés representen una part de les nostres produccions. Elsquaranta-set texts que formen part d’aquest recull retraten històries qued’alguna manera han nascut de la lectura dels grans narradors. Lectures que fanbrollar diversitat d’estils i d’interpretacions donat que cadascuna d’ellesconnecta de diferent manera amb el profund de cadascún de nosaltres.

Quiero publicar un libro Ver más libros