Standards dfer Vela

Descargar eBook en PDF

Consideracions pedagógiquesLa relacióprofessor-alumneEn tot procésd'ensenyament es molt habitual que el alumne arribi amb un tipus de complexd'inferioritat respecte al professor al adonar-se del seu desconeixement sobreel tema. Aixó pot provocar reaccions negatives en diversos punts del procés d'aprenentatge. Com que l'objectiuprincipal , i únic, es que entrin en un nou medi i que coneixin el vehicle (sense importar si es domina o no) Hem de ser tan sols una persona que sapnavegar i que estar il.lusionat en mostrar el món de la navegació a vela Caldàdoncs que a més d'aixó tinguem en compte dues coses:- Relació cordial .- Recordar el nom delsalumnes desde el primer moment . Començament d'un cursIntenteu donar cursosen les condicions óptimes. No accepteu més alumnes dels aconsellats en funcióde l'estructura de que disposeu. El nombre idóni es de 6 a 8 persones permonitor independenment del tipus de vaixell o edat.

Quiero publicar un libro Ver más libros