Metodologia significativa a l’aula

Descargar eBook en PDF por 5,99€

Aquesta publicació té l’esperit deposar a l’abast dels docents idees i eines per dur a terme una metodologiasignificativa a l’aula, tant a l’etapa d’Educació Infantil com a la d’EducacióPrimària. Aquesta innovadora tendència, és ja un èxit en moltes escoles catalanes,que han decidit deixar de fer servir els llibres de text i partir de larealitat i interessos dels seus alumnes.?s una publicació que ens permetconèixer aquesta forma de treballar, que ens obre noves vies per fer millorarel procés d’ensenyament i aprenentatge, i ens dóna eines per treballar de formasignificativa, a partir de problemes reals i quotidians, organitzant- se ambdiverses fórmules (racons multinivell, tallers, projecte, treball d’aula,sortides pedagògiques, etc.). Molt útil per aquells docents quevolen deslligar-se una mica dels llibres de text i connectar amb la realitat decada xiquet, fer-los descobrir un munt d’aprenentatges de forma més motivadora.Unes experiències i una forma de treballar que després podran dur a la pràcticaa les seves pròpies aules.

Quiero publicar un libro Ver más libros