Apadrinament digital 1x1

Descargar eBook en PDF

Projecte Apadrinament digital 1x1El projecte ApadrinamentDigital 1x1 respon a la necessitat d’adaptar els nous currículums del’etapa de l’educació secundària basats en l’aprenentatge per competències, ambla intenció de facilitar als nostres alumnes les eines necessàries perafrontar, amb èxit, els reptes personals i professionals que exigeix unasocietat tecnològicament avançada. Una proposta didàcticaque pretén potenciar les competències digitals des del primer curs d’eso, ambla incorporació de diferents dispositius digitals, com ara els telèfons mòbilsi les tauletes, per tal de millorar la destresa en el seu maneig, l’ús de lesaplicacions o programari, i aconseguir un nivell d’assoliment alt en lestasques de programació. La flexibilitat delprojecte facilitarà, en els propers cursos, la implicació del conjunt d’àreesper treballar de forma transversal els seus objectius, afavorint undesplegament satisfactori de les competències digitals en les diferentsmatèries del currículum. Finalment destaquem laimportància de la seva implantació, en el fet d’ampliar el context social de lacomunitat d’aprenentatge i, alhora, aprofitar els beneficis que suposa lainteracció entre diferents generacions

Quiero publicar un libro Ver más libros