ATURULO LONXHANO

Comprar Libro en papel por 6,97€ Descargar eBook en PDF

?s3 anos funme de Ghalizia, melhor leváronme meus pais lonxhepra non voltar a ela xhamáis ,facendo caso al adagio grego se te vas da túaterra non volvasAfinais da década dos 70 empurrado por un forte sentimento de morrinha escribinunhos poemas en ghalegho en un ghalegho rudimentario sen apenas saber nada máisde que o escoitado na casa ós meus pais Xhamáisenseñéiselhos a , ninghuén soupo nunca que eixhistian saben que eixhisten aghoraque a tecnoloxhía permíteme pubricarlos en papel decídome a faceloPasoudemasiado tempo sen espranza senremordimento. Perdón.

Quiero publicar un libro Ver más libros