Vampirs i d'altres cadàvers conflictius: història i folklore

Comprar Libro en papel por 20€

El present volum pretén oferir una visió actualitzada del fenomen dels vampirs; mostrar una selecció d'aparicions de vampirs i les crisis derivades; i, finalment, oferir un ampli ventall de referències bibliogràfiques.Hem dividit el text en dues parts ben diferenciades. El primer bloc pretén ser un resum històric sobre el fenomen, focalitzat sobretot en el punt àlgid d'interès del tema a l'Europa occidental durant el segle XVIII. En segon lloc s'ofereixen les versions catalanes de diversos textos i casos per tal que siguin accessibles amb facilitat tant per a estudiants, persones interessades en general en el folklore i la història, així com a acadèmics que s'ocupin d'aspectes més transversals. Aquesta selecció correspon a poblacions situades als actuals estats de Croàcia, Eslovàquia, Polònia, Sèrbia i Txèquia.

Quiero publicar un libro Ver más libros