Treballar l'Educació Ambiental en l'ESO

Comprar Libro en papel por 6,20€

Al llarg del curs 2006/2007, des de les diferents rees de l IES Alfred Ayza de Peníscola vaig tindre el plaer de coordinar el desenvolupament dun seguit dactivitats vinculades al tema transversal de lEducació Ambiental. La inclusió de lEducació Ambiental en l'ensenyament respon a dos plantejaments clarament assumits per la societat en general: La transcendència que per a la Humanitat i en conseqüència, per a la Biosfera tenen tots els aspectes que incideixen sobre el medi ambient I les molt nombroses aportacions de la psicopedagogia sobre els processos daprenentatge i el desenvolupament de les persones, que estableixen la necessitat de propiciar des dels centres educatius una relació positiva i harmònica amb el medi ambient. Autor: Francesc Collado Editor: Bubok Publishing S.L. Dipòsito Legal: PM 2811-2008 ISBN: 978-84-92580-88-0

Quiero publicar un libro Ver más libros