Breviario da historia de Roma

Comprar Libro en papel por 12€

Tradución ao galego da historia de Roma que Eutropio escribiu no século IV da nosa era, dedicada ao emperador Valente. Abrangue o período comprendido entre a época de Rómulo e a morte do emperador Joviano no ano 364 d. C.

Quiero publicar un libro Ver más libros