bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Josetxo

Pulsa para comprarlo en:
Impuestos y envío no incluidos
Compra online y recoge tu pedido gratis en nuestra tienda
Pídelo ahora y págalo contra reembolso
  • Editor: Aritz Labrador
  • Autor: Jose Manuel Etxeita
  • Estado: Público
  • N° de páginas: 319
  • Tamaño: 150x210
  • Interior: Blanco y negro
  • Maquetación: Pegado
  • Acabado portada: Brillo
  • Vendidos: 101
Ver ficha técnica completa

Banator ni bere landu-bako arri txatxar onegaz euskerearen alde eregiten dagoan jauregira, neure alegiña egitera: nator guztiz indarga, egingo dodana baño egon gura neukeana geiago dala; aldana egiñaz egituten da egipidea.

          Utsune asko topako dozuz irakurlea, irakurgei onetan, baña ez jaramon utsuneari; jarraitu beti aurrera, esan oi dan lez, esanaz:

 

                    Lenengoan parkatu,

                    Urrengoan urkatu.

 

          Irakurgei au iratzi dodanean, gomuta izan dodaz, Astarloa, Campion, Azkue, Arana-Goiri ta beste jaun jakitun batzuk, eta eurak euskerearen alde egin dabezan lan gogoangarriak. Gogoberoz egitten deutset jauno orreri, biotzaren barru-barrutik jatortan agur zintzoa: illak begoz Jaungoikoagaz, da bizi direanentzat betoz beragandik, lan eder orretan luzaro jarraitzeko bera dabezan indarrak.


Mundakan 1908 garren urteko Zezeillaren 24an.


Etxeita'tar Jose Manuel

No existen comentarios sobre este libro Regístrate para comentar sobre este libro