Esta web, cuyo responsable es Bubok Publishing, s.l., utiliza cookies (pequeños archivos de información que se guardan en su navegador), tanto propias como de terceros, para el funcionamiento de la web (necesarias), analíticas (análisis anónimo de su navegación en el sitio web) y de redes sociales (para que pueda interactuar con ellas). Puede consultar nuestra política de cookies. Puede aceptar las cookies, rechazarlas, configurarlas o ver más información pulsando en el botón correspondiente.
AceptarRechazarConfiguración y más información

jgarciasegui

L'objectiu d'aquest llibret consisteix a fer una exposició d'algunes de les diverses tècniques aproximades de resolució d'un sistema d'equacions diferencials ordinries (EDO), que s'apliquen en el cas que interesse preservar característiques qualitatives que poguera tenir la solució exacta (vg., simplecticitat, preservació de les integrals primeres, reversibilitat,...). Aquestes tècniques reben el nom general de mètodes d Integració Geomètrica i poden ser analítics o numèrics.

En particular, analitzarem les EDO quan la varietat sobre la qual romanen i evolucionen les solucions té estructura de grup de Lie, i aleshores cercarem tècniques aproximades d'integració, de manera que les solucions aproximades també evolucionen sobre la varietat del grup.